jo ek din Roza rakhe

Bismillahirrahmanirrahim ✦ Hadith: jo ek din Roza rakhe Allah ki raah mein to Allah uske munh (face) ko sattar (70) baras ki raah tak dojakh se dur kar deta hai ———- ✦ Abu Said khudri ... Read More